Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện Giáng Sinh

19/12/2019

 

Chỉ còn vài ngày nữa chuông Giáng Sinh sẽ điểm, giờ an lành sắp tới. Các Đại hiệp hãy sẵn sàng để tham gia những sự kiện hấp dẫn của dịp lễ đặc biệt này nhé!

1. Ưu đãi nạp liên tục hàng ngày
Thời gian: 19/12 - 23/12/2018
Nội dung: Trong thời gian sự kiện chư vị đạt tích nạp đủ mỗi ngày 1k KNB liên tiếp 5 ngày nhận thưởng trân thú Hổ Tướng - Bạc, mảnh Hiệp khách Đoan Mộc Kỳ, nguyên liệu,...
- Tổng ngày 1 nạp 1000KNB: Đoan Mộc Kỳ [Bái Thiếp]* 25, Dịch Kinh Đan-Sơ*5, Phù Bảo Vệ*  5, Phù May Mắn* 5
- Tổng ngày 2 nạp 1000KNB: Đoan Mộc Kỳ [Bái Thiếp]* 15, Dịch Kinh Đan-Sơ*8, Phù Bảo Vệ*  8, Phù May Mắn* 8
- Tổng ngày 3 nạp 1000KNB: Đoan Mộc Kỳ [Bái Thiếp]* 10, Dịch Kinh Đan-Sơ*10, Phù Bảo Vệ*  10, Phù May Mắn* 10
- Tổng ngày 4 nạp 1000KNB: Đoan Mộc Kỳ [Bái Thiếp]* 10, Dịch Kinh Đan-Sơ*12, Phù Bảo Vệ*  12, Phù May Mắn* 12
- Tổng ngày 5 nạp 1000KNB: Hổ Tướng - Bạc, Đoan Mộc Kỳ [Bái Thiếp]*20,Phù Bảo Vệ* 15, Phù May Mắn*15

2. Tích nạp Giáng Sinh 
Thời gian: 19/12 - 25/12/2019
Nội dung: Trong thời gian sự kiện tích nạp đạt mốc nhận quà
Phần thưởng
- 2500: Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ( 7 ngày), Quân Hàm Lệnh - Sơ*5,  Đổng Bạch Kỳ [Bái Thiếp]*50, Linh thảo*50, Căn Cốt Đan* 50
- 5000: Tân Bạch Sát [Bái Thiếp]*50, Quân Hàm Lệnh - Sơ*5,  Rương trân thú kỹ - Sơ*5,  Tu luyện đan* 10,Nữ Nhi Hồng* 10
- 10000: Lý Kinh Lan [Bái Thiếp]*50, Quân Hàm Lệnh - Trung*5, Tân Hắc Sát [Bái Thiếp]  *50, Trùng Sinh Đan* 20, Thất Hỏa Hắc Nham*50
- 20000: Lôi Điểu - Bạc, Quân Hàm Lệnh - Trung*5, Hồng Thiếu Thất [Bái Thiếp]*80,Thú cưỡi thuộc tính đan*20, Thú cưỡi tinh luyện đan*20
- 50000: Hình Thiên-Bạc, Quân Hàm Lệnh - Trung*5, Diệp Tinh Hồn [Bái Thiếp]  *20,Thú cưỡi thuộc tính đan*50, Thú cưỡi tinh luyện đan* 50
- 100000: Tuyệt Ảnh Ô Chuy ( 30 ngày), Quân Hàm Lệnh - Cao*5, Rương trân thú kỹ - cao* 20, Thú cưỡi thuộc tính đan*80, Thú cưỡi tinh luyện đan*80
- 200000: La Liệt [Bái Thiếp]* 100, Quân Hàm Lệnh - Cao*5, Rương trân thú kỹ - cao*50, Thú cưỡi thuộc tính đan*120, Thú cưỡi tinh luyện đan*120

3. Cập nhật Shop mới: 
Thời gian: 19/12 - 25/12/2019
Nội dung: Cập nhật vật phẩm mới, chỉ bán duy nhất trong thời gian sự kiện:
* Các gói chế tạo và kỹ năng sống:
- Gói Chế Tạo - Cao: 180 KNB. Mở ra nhận ngay Chú Thiết Đĩnh*3, Hắc Đàn Mộc*3 , Tử Kim Khoáng*3  - Gói Đúc Giáp - Cao: 180 KNB. Mở ra nhận ngay Lam Đồng Khối*3, Bì Cách-Thường*3, Tử Kim Khoáng*3      
- Gói Dệt May - Cao: 180 KNB. Mở ra nhận ngay Vũ Sa*3, Tông Thừng*3, Tử Kim Khoáng*3    - Gói Tinh Chế  - Cao: 180 KNB. Mở ra nhận ngay Hạ Lan Thạch*3, Lam Điền Ngọc*3, Tử Kim Khoáng*3  - Diệp Tinh Hồn [Bái Thiếp]: 80KNB ( mua tối đa được 80 mảnh trong thời gian sự kiện)    - Đoan Mộc Kỳ [Bái Thiếp]: 80KNB ( mua tối đa được 20 mảnh trong thời gian sự kiện)      
* 5 gói khuyến mại với ưu đãi lên đến 150% giá trị. 
- 2500: Thương Hải Nhất Thanh ( 7 ngày), Quân hàm lệnh - sơ*5, Linh thảo*50,  Dịch Kinh Đan - Sơ*5
- 5000: Điểm Mặc Giang Hồ (7 Ngày), Quân hàm lệnh - trung*5, Nham Thiết* 50, Thất Hỏa Hắc Nham*50
- 10000: Hải Tặc Vương (7 Ngày), Quân hàm lệnh - cao*5, Truyền Thừa Đan*20, Căn Cốt Đan*50
- 20000: Thanh Lương Nhất Hạ (7 Ngày), Rương trân thú - sơ*10, Thú cưỡi thuộc tính đan*50, Thú cưỡi tinh luyện đan*50
- 50000: Quân Lâm Thiên Hạ (7 Ngày), Rương trân thú - cao*20, Thú cưỡi thuộc tính đan*100, Thú cưỡi tinh luyện đan* 100

Lưu ý: Các sự kiện có hiệu lực khi được mở trong game

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ