Tải Game

[Tính năng] Trang Bị Nhân Vật

04/12/2019

Thân gửi các Đại hiệp,

Muốn trở thành Võ lâm chí cao tông sư không chỉ có võ công, công pháp tuyệt đỉnh mà còn cần cả các trang bị tuyệt phẩm ngàn năm có một đi cùng. Trang bị không chỉ tăng công lực mà còn là thứ sẽ khai mở con đường dẫn tới Thiên hạ!

  • Cách thu thập: Kỹ năng sống, Bang hội chế tạo, săn boss,...

1. Trang bị

- Có 9 loại trang bị với 5 phẩm chất tăng dần từ Trắng -> Lục-> Lam -> Tím -> Cam

- Các dòng thuộc tính của trang bị bao gồm thuộc tính cố định, thuộc tính phẩm chất và thuộc tính tẩy luyện

- Trang bị cấp 20 trở lên sẽ có dòng thuộc tính tẩy luyện và số dòng phụ thuộc vào phẩm chất trang bị

- Thuộc tính phẩm chất và thuộc tính tẩy luyện sẽ có ngẫu nhiên các thuộc tính chỉ số khác nhau khi nhặt/nhận

2. Cường hóa:

Điều kiện mở: hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và đạt cấp 11

- Cường hóa giúp tăng các dòng thuộc tính cố định

- Nguyên liệu cường hóa: các loại Thiết

- Cách thu thập: Tinh kỳ liệt trận, đào bảo, shop,...

- Cường hóa thất bại tăng thêm tỉ lệ thành công cho lần cường hóa sau (có cộng dồn)

- Cấp cường hóa từ cấp 31 trở lên, có khả năng thất bại và tỉ lệ bị tụt cấp cường hóa

- Có thể sử dụng thêm các loại phù để tăng tỉ lệ thành công hoặc giảm cấp bị tụt khi cường hóa thất bại

3. Khảm

Điều kiện mở: hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và đạt cấp 22

- Nguyên liệu khảm: Ngọc

- Cách thu thập: Nhiệm vụ sư môn, đào bảo,..

- Số lỗ khảm ngọc phụ thuộc vào cấp trang bị

- Mỗi trang bị chỉ có thể khảm cùng 1 loại ngọc

- Khi thay đổi trang bị, trang bị mới sẽ kế thừa ngọc khảm của trang bị cũ

4. Tẩy luyện

Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và đạt cấp 53

- Tẩy luyện giúp thay đổi ngẫu nhiên các dòng thuộc tính tẩy luyện

- Nguyên liệu tẩy luyện: các loại Thạch

- Cách thu thâp: Tinh kỳ liệt trận, đào bảo, shop,...

- Dòng thuộc tính tẩy luyện có phẩm chất từ thấp đến cao: Trắng -> Lục -> Lam -> Tím -> Cam

- Có thể sử dụng Phù khóa để khóa (max 3) dòng thuộc tính không muốn tẩy luyện

- Sau khi tẩy luyện, phải ấn LƯU để giữ các dòng thuộc tính mới

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ