Tải Game

[Tính năng] Trân Thú

04/12/2019

Chư vị Đại hiệp thân mến,
Hệ thống Trân Thú là một trong những tính năng đặc sắc của Thái Cực Võ Lâm. Trân Thú không chỉ có thể bồi dưỡng, tẩy luyện và lĩnh ngộ kỹ năng, mà còn phối hợp vô vàn các trận hình, giao phối biến dị đặc biệt để đồng hành cùng Đại hiệp trên con đường "có võ lâm là có thiên hạ"!

Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chương 2

1. Trân Thú

- Cách thu thập: Nhiệm vụ, sự kiện, bí cảnh, săn boss,...

- Phẩm chất: 5 phẩm chất tăng dần: Bính (lục) -> Ất (lam) -> Giáp (tím) -> Địa (vàng) -> Thiên (cam) (->> thêm color cho text nếu có thể)

- Truyền thừa tiêu tốn Truyền Thừa Đan để tăng phẩm chất của Trân Thú

- Vật phẩm thăng cấp: Nhân Sâm

- Cách thu thập: Nhiệm vụ, hoạt động hàng ngày,..

 • Lưu ý:
  - Trân Thú khi ra trận và bị hạ gục, sẽ giảm Tuổi Thọ, cần sử dụng Duyên Thọ Đan (nhận qua các hoạt động hoặc giao dịch) để giúp Trân Thú duy trì và ra trận
  - Có thể lựa chọn 5 Trân Thú sẽ cùng theo chiến đấu để kích hoạt kĩ năng hộ chủ, nhưng chỉ 1 Trân Thú xuất hiện và theo chiến đấu cùng chủ nhân.
  - Khi Trân Thú theo chiến đấu hiện tại bị hạ gục, Trân Thú đã được lựa chọn sẽ thay thế và chiến đấu

2. Bồi dưỡng

A.Tẩy Luyện: Tăng tư chất và trưởng thành Trân Thú

- Phẩm chất: 5 cấp Sơ -> Đồng -> Bạc -> Vàng

- Vật phẩm tẩy luyện: Trùng Sinh Đan

- Cách thu thập: Vận tiêu, Đào bảo, Shop,..

B. Căn Cốt: Tăng thuộc tính Trân Thú

- Vật phẩm tẩy luyện: Căn cốt đan

- Cách thu thập: Vận tiêu, đào bảo, nhiệm vu, shop bang,...

C. Lĩnh ngộ kỹ năng:

- Số lượng kỹ năng tối đa có thể học: 5 thiên phú kỹ năng

- Vật phẩm lĩnh ngộ: Sách kỹ năng trân thú (3 cấp bậc: Nhân -> Địa -> Thiên)

- Cách thu thập: Khoa cử, danh tướng, bí cảnh, đào bảo,...

 • Lưu ý:
  - Mỗi lần lĩnh ngộ kỹ năng sẽ tiêu hao 1 sách kỹ năng trận thú
  - Sau khi lĩnh ngộ kỹ năng đầu tiên, Trân Thú có tỉ lệ thành công để mở thêm thiên phú và lĩnh ngộ kỹ năng tiếp theo
  - Nếu lĩnh ngộ không thành công, có tỉ lệ mất kỹ năng đã học trước đó

3. Thú trận

- Mỗi trận thú ra trận sẽ có 1 bí pháp riêng để tăng thuộc tính cho chủ nhân

- Có thể xuất trận cùng lúc 5 trân thú

- Tăng cấp trận Tinh Phách dựa theo công lực của trân thú ra trận

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ