Tải Game

[Tính năng] Thần Binh

04/12/2019

Chư vị Đại hiệp thân mến,

Thái Cực Phân Chia, Chính Tà Đại Chiến - trên con đường đoạt lấy thiên hạ, tứ đại môn phái thiếu lâm, nga my, võ đang và minh giáo đều xuất mở Thần Binh trấn phái, quang mang hiển uy. Thần Binh trấn phái không chỉ là vũ khí, mà còn là vật chứa đựng tinh hoa hàng ngàn năm võ công của 4 môn phái.

Điều kiện mở: Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chương 1

1. Thần Binh:

- Mỗi phái có 8 loại thần binh, Đại hiệp có thể thu thập Thần Tiết hoặc Thần Tiết Toái Phiến để kích hoạt Thần Binh nhân vật

- Cách thu thập: Event, Đại Chiến Thao Thiết, Danh Tướng,...

  • Lưu ý:
    - Mỗi thần binh đều có skill với hiệu ứng skill riêng khác nhau và không giống với võ học
    - Cần tôi luyện Thần Binh đến cấp nhất định để có thể trang bị

2. Tôi luyện Thần Binh

- Nguyên Liệu: Thất Hỏa Hắc Nham, Thiên Hỏa Tinh Phách

- Cách thu thập: Biệt Uyển Kinh Mộng, Danh Tướng,...

3. Trận Hình
- Cách thu thập: Sự kiện

  • Lưu ý:
    - Mỗi trận đều có hiệu quả trận riêng với số lượng Thần Binh trận khác nhau
    - Chỉ có thể kích hoạt 2 trận bất kỳ cùng lúc

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ