Tải Game

[Tính năng] Hiệp Khách

04/12/2019

Thân gửi các Đại hiệp,

Tính năng Hiệp khách là tính năng đặc biệt và hấp dẫn, không những cần sự may mắn khi thu thập mà còn cả sự khéo léo khi sử dụng. Việc tăng mạnh chỉ số thuộc tính theo tỉ lệ, chắc chắn sẽ là bước đệm hữu dụng khi Đại hiệp muốn độc tôn võ lâm

Điều kiện mở: hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến chương 3

1. Hiệp khách

- Có 4 phẩm chất từ thấp đến cao: Đinh (lục) -> Bính (lam) -> Ất (tím) -> Giáp (cam)

- Mỗi hiệp khách có một thuộc tính chỉ số riêng

- Ghép Bái Thiếp hoặc mở Khế Ước để nhận Hiệp khách mới

- Cách thu thập: Hiệp khách thí luyện, phó bản, giao dịch,...

2. Bồi dưỡng

- Vật phẩm bồi dưỡng: Mảnh hiệp khách hoặc Dịch kinh đan

- Cách thu thập: Hiệp khách thí luyện, đào bảo, giao dịch,...

  • Lưu ý:
    - Khi bồi dưỡng, hệ thống sẽ tự động ưu tiên sử dụng mảnh hiệp khách trước

3. Trận pháp và kích duyên:

- Cách thu thập: Sự kiện

- Cấp trận pháp càng cao, lỗ trận càng nhiều

- Mỗi trận pháp tăng thuộc tính chỉ số đặc biệt riêng và được kích hoạt dựa vào cấp, phẩm chất hiệp khách ra trận

- Hiệp khách có duyên cùng ra trận sẽ kích duyên, tăng mạnh thuộc tính theo tỉ lệ

  • Lưu ý:
    - Có thể chọn trận pháp mong muốn nhưng chỉ kích hoạt và sử dụng 1 trận duy nhất cùng lúc - Ấn chọn vào Hiệp khách -> hình (!) để xem thuộc tính và cách kích duyên
    - Ấn chọn vào Thuộc tính hiệp khách để xem chỉ số trận pháp

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ