Tải Game

[Tính năng] Boss

04/12/2019

Thân gửi các Đại hiệp,

Nhân tâm nhuốm đỏ, tốt xấu lẫn lộn, kẻ kẻ ra sức tận dụng cơ hội võ lâm biến loạn mà làm càn. Hãy mau triệu tập võ lâm đồng đạo đến tẩy rửa thiên địa, cứu chúng sinh!

Điều kiện mở: đã mở các hoạt động, phó bản cần yêu cầu

1. Boss Bại Hoại Võ Lâm

- Yêu cầu đã mở hoạt động cá nhân/tổ đội: Trừng Ác Bình Loạn

- Nơi xuất hiện: tất cả các bản đồ

- Thời gian boss làm mới: Khung giờ chẵn trong ngày

- Cấp boss : Dễ -> Thường -> Tinh Anh -> Thủ Lĩnh

- Phần thưởng: Trang bị, nguyên liệu chế tạo, hoa,...

2. Boss Bí Cảnh Đoạt Bảo

- Yêu cầu đã mở hoạt động cá nhân: Bí Cảnh Đoạt Bảo

- Nơi xuất hiện: Phó bản Bí Cảnh Đoạt Bảo

- Thời gian boss làm mới: 5' sau khi bị diệt

- Cấp boss : 11 cấp từ 32 ~ 110

- Phần thưởng: Trang bị, nguyên liệu chế tạo, trân thú...

3. Boss Đạt Ma Cổ Động

- Yêu cầu đã mở hoạt động tổ đội: Đạt Ma Cổ Động

- Nơi xuất hiện: 8 tầng Đạt Ma Cổ Động (PK bang)

- Thời gian boss làm mới: 30' sau khi bị tiêu diệt

- Cấp boss : 11 cấp từ 42 ~ 115

- Phần thưởng: Trang bị, nguyên liệu chế tạo, quân hàm lệnh,...

Lưu ý: (gắn link bài hoạt động) (Ảnh Boss)

4. Boss Danh Tướng

- Yêu cầu đã mở hoạt động tổ đội/bang hội: Danh Tướng

- Nơi xuất hiện: 8 tầng Đạt Ma Cổ Động (PK bang)

- Thời gian boss làm mới: 30' sau khi bị tiêu diệt

- Cấp boss : 5 cấp từ 91 ~ 99

- Phần thưởng: Trang bị, nguyên liệu chế tạo, quân hàm lệnh,...

5. Boss Thao Thiết

- Yêu cầu đã mở hoạt động tổ đội/bang: Đại Chiến Thao Thiết

- Nơi xuất hiện: Liệt Hỏa Nguyên

- Thời gian boss làm mới: 19h30 hàng ngày

- Cấp boss : ??

- Phần thưởng: Trân thú, trang bị, nguyên liệu chế tạo, quân hàm lệnh,...

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ