Tải Game

[Tính năng] Bang Hội

04/12/2019

Thân gửi các Đại hiệp,

Đã từ lâu, sinh tử trong tay Thiên, ân ân oán oán đan xen vẫn cứ thế diễn biến. Nay, giang hồ phong vân loạn vũ, tứ đại môn phái vì mưu cầu tâm tư cá nhân, huy vũ ngàn người, thiên địa nhuộm huyết sắc. Đại hiệp dù môn phái nào, hãy mau gia nhập bang hội, cùng các chư vị hảo nghĩa huynh đệ tỷ muội trải qua thương khung sắp tới.

Điều kiện mở: hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và đạt cấp 15

1. Bang hội

- Cấp bang hội tối đa: 5 cấp

- Số thành viên tối đa: 50 thành viên

- Chức vụ và quyền vụ bang được phân từ thấp đến cao: Bang chủ -> Bang Phó -> Tứ đại đường chủ -> Hương chủ -> Thành viên

2. Kiến trúc bang

A. Chính điện:

- Cấp chính điện đại diện cho cấp Bang

- Tăng cấp chính điện sẽ tăng cấp kiến trúc khác

- Tăng cấp kiến trúc sẽ nhận được thêm phúc lợi (số lượng thành viên, điểm cống hiến,...) 

- Điều kiện thăng cấp: đủ Phồn vinh bang và Quỹ bang

  -Cách thu thập: Cống hiến, hoạt động bang,...

B. Thanh long võ quán:

- Sử dụng võ quán để tu luyện kỹ năng, gia tăng thuộc tính, công lực

- Tăng cấp võ quán sẽ tăng cấp tu luyện giới hạn

C. Bạch hổ kim khố

- Sử dụng kim khố nhận quỹ bang và bang cống

- Mỗi ngày có thể dùng bang cống đổi 5 lần Rương bang phái

D. Chu tước thương tiệm

- Sử dụng thương tiệm để mua vật phẩm bang

- Cấp thương tiệm càng cao, vật phẩm có thể mua càng nhiều

- Lúc 4:00 sáng thứ 2 sẽ làm mới danh sách vật phẩm trong thương tiệm

E. Huyền vũ công phường

- Sử dụng công phường để chế tạo vật phẩm

- Tỉ lệ chế tạo vật phẩm cao cấp trong công phường cao hơn kỹ năng sống

- Cấp vật phẩm phụ thuộc vào cấp công phường

3. Hoạt động bang:

- Danh tướng:

- Bang chiến:

- Đại chiến Thao Thiết:

- Đạt ma cổ động:

- Bang hội tụ nghĩa:

- Truyền công (song tu):

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ